Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lilium
  • DIAGNOZA
    TERAPIE
    KONSULTACJE

  • DIAGNOZA
    TERAPIE
    KONSULTACJE

Jak pomagamy

Poradnia „Lilium” to miejsce skupiające terapeutów wychodzących naprzeciw różnym problemom dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nasza pomoc jest kompleksowa i całościowa. Prowadzimy działania z zakresu konsultacji, opiniowania, diagnozy i terapii, a także poradnictwa specjalistycznego.

Centrum Pomocy Psychologicznej i Diagnozy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna "Lilium" to specjalistyczna placówka pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej.

Poradnia wpisana jest do ewidencji placówek oświatowych i podlega nadzorowi merytorycznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nasze opinie honorowane są w szkołach wszystkich szczebli w Polsce i zagranicą oraz przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pomagamy rozwiązywać problemy małżeńskie oraz konflikty i spory, w tym toczące się przed sądami. Przeprowadzamy badania relacji rodzinnych, rysy osobowości, i inne ekspertyzy psychologiczne dotyczące rodziny z możliwością wykorzystania dla potrzeb procesowych.

Poradnia Lilium