Centrum Pomocy Psychologicznej i Diagnozy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu, krótko mówiąc mianem tego zespołu określa się łagodniejsze przypadki autyzmu.

Cechą charakterystyczną zespołu Aspergera jest dobry rozwój mowy w zakresie słownictwa i gramatyki oraz obecność wąskich specyficznych zainteresowań typu intelektualnego, czyniących z dotkniętych nim dzieci rodzaj małych ekspertów w interesującej je dziedzinie.

Zespół Aspergera to zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, którego przyczyny na ogół nie są znane. U osoby z Zespołem Aspergera występują typowe dla autyzmu odchylenia i deficyty w kontaktach i umiejętnościach społecznych i w użyciu języka dla potrzeb komunikacji.

Dzieci nim dotknięte są bardzo ruchliwe i na niczym nie mogą się na dłużej skupić, ale w przeciwieństwie do dzieci chorych na ADHD, prezentują też całą gamę innych objawów.

Zespół Aspergera ma swoje własne kryteria diagnostyczne. Często diagnozowany jest u dzieci po trzecim roku życia. Ponieważ w pierwszych dwóch – trzech latach życia rozwój dziecka z zespołem Aspergera nie musi znacząco różnić się od jego rówieśników. Problemy najczęściej ujawniają się wraz z rozpoczęciem nauki w przedszkolu lub szkole. Osoba z zespołem Aspergera unika zabaw, rozmów z rówieśnikami, ma problemy ze zrozumieniem zasad panujących w grupie, bierze wiele sytuacji bardzo dosłownie, nie rozumie przenośni. Jednocześnie jest zafascynowana pewnymi tematami, posiada bardzo szeroką wiedzę z określonej dziedziny i stara się każdą rozmowę sprowadzić do interesującego go tematu. Czasami mogą pojawić się zachowania agresywne, na przykład gdy osoba z zespołem Aspergera musi poczekać na swoją kolej lub znajdzie się blisko rówieśników. Dodatkowo dziecko z zespołem Aspergera ma trudności z zadaniami grafomotorycznymi oraz z ćwiczeniami fizycznymi.