Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lilium

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju charakteryzującym się nieprawidłowościami w trzech sferach - komunikacji, interakcjach społecznych i sztywnych wzorcach zachowań i zainteresowań.

W przypadku autyzmu dziecięcego bardzo ważne jest postawienie diagnozy w jak najwcześniejszym okresie rozwoju. Wcześnie rozpoczęta intensywna, wielokierunkowa terapia, dzięki tzw. plastyczności mózgu, stwarza warunki do znacznej poprawy funkcjonowania dziecka. Przyjmuje się, że wcześnie podjęta interwencja terapeutyczna powinna być podjęta przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. U większości dzieci autystycznych objawy widoczne są już w pierwszym roku życia. W typowym autyzmie niepokojące symptomy pojawiają się do 36 miesiąca życia. Autyzm to jedno z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych u dzieci, które trwa całe życie. Oznacza to, że z autyzmu się „nie wyrasta”. Aktualne badania wskazują, że ok. 10-15% dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu ma szansę na w miarę samodzielne życie w przyszłości.

Objawy autyzmu:

 • Deficyty i dysfunkcje w porozumiewaniu się - zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym
 • Obecność sztywnych wzorców zachowania, aktywności i zainteresowań
 • Zaburzenia związane z przetwarzaniem bodźców sensorycznych
 • Upośledzenie zdolności intelektualnych

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak długo zajmuje diagnoza autyzmu u dziecka?

  Diagnoza Autyzmu u dziecka trwa do 3 spotkań.

 2. Co należy zrobić po przeprowadzonej przez Lilium diagnozie?

  Po otrzymaniu diagnozy Autyzmu należy zgłosić się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, która prowadzi orzekanie o formach pomocy dla dzieci zautyzmem.

 3. W jaki sposób leczy się dzieci z autyzmem?

  Leczenie Autyzmu u dziecka to przede wszystkim terapia. Opiera się ona na przygotowaniu rodziców do pracy z dzieckiem poprzez wyjaśnienie im zachowań dziecka, rozszerzeniu form kontaktu z dzieckiem, przede wszystkim kontaktu fizycznego oraz stymulacji dziecka do kontaktów społecznych.

 4. Gdzie przeprowadzana jest diagnoza autyzmu?

  Diagnoza autyzmu przeprowadzana jest w siedzibie Poradni Lilium tj. ul. Dereniowa 52/54 Warszawa.

 5. Mam dodatkowe pytania dotyczące diagnozy, jak można skontaktować się z Lilium?

  W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+48 511 410 971) lub mailowego (kontakt@poradnia-lilium.pl).