Centrum Pomocy Psychologicznej i Diagnozy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju charakteryzującym się nieprawidłowościami w trzech sferach - komunikacji, interakcjach społecznych i sztywnych wzorcach zachowań i zainteresowań.

W przypadku autyzmu dziecięcego bardzo ważne jest postawienie diagnozy w jak najwcześniejszym okresie rozwoju. Wcześnie rozpoczęta intensywna, wielokierunkowa terapia, dzięki tzw. plastyczności mózgu, stwarza warunki do znacznej poprawy funkcjonowania dziecka. Przyjmuje się, że wcześnie podjęta interwencja terapeutyczna powinna być podjęta przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia. U większości dzieci autystycznych objawy widoczne są już w pierwszym roku życia. W typowym autyzmie niepokojące symptomy pojawiają się do 36 miesiąca życia. Autyzm to jedno z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych u dzieci, które trwa całe życie. Oznacza to, że z autyzmu się „nie wyrasta”. Aktualne badania wskazują, że ok. 10-15% dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu ma szansę na w miarę samodzielne życie w przyszłości.

Objawy autyzmu:

  • Deficyty i dysfunkcje w porozumiewaniu się - zarówno werbalnym, jak i niewerbalnym
  • Obecność sztywnych wzorców zachowania, aktywności i zainteresowań
  • Zaburzenia związane z przetwarzaniem bodźców sensorycznych
  • Upośledzenie zdolności intelektualnych