Centrum Pomocy Psychologicznej i Diagnozy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Dysleksja rozwojowa

Pod ogólnie przyjętym pojęciem dysleksji rozwojowej kryją się trudności z opanowaniem prawidłowego czytania i/lub pisania, pomimo prawidłowego rozwoju umysłowego dziecka, braku problemów z logicznym rozumowaniem i nabywaniem wiedzy.

Dysleksja występuje w różnym nasileniu u kilkunastu procent populacji. Dysleksja to nie choroba, którą można wyleczyć. Dyslektykiem jest się na całe życie. Dlatego ważne jest wyćwiczenie różnych strategii postępowania, dzięki którym dysleksja nie będzie przeszkadzać w życiu codziennym.

Jednym z wczesnych objawów dysleksji jest szybkie postawienie pierwszych kroków dziecka, zanim jeszcze zacznie raczkować. Świadczy to o tym, że dziecko wcześniej nie ćwiczyło ruchów naprzemiennych, co może wskazywać na wystąpienie dysleksji. Kolejnym symptomem jest opóźnienie mowy a także nieporadne budowanie zdań.

Objawy dysleksji to także:

 • Problemy w szkole, nienadążanie za grupą rówieśniczą,
 • kłopoty z pisaniem i czytaniem,
 • Zaburzenia pamięci i koncentracji (dziecku bardzo ciężko jest zapamiętać wierszyk lub nauczyć się liczyć do 10).
 • Problemy z kierunkową orientacją ( wskazywanie strony lewej lub prawej).
 • Niesprawność manualna (problemy ze sznurowaniem butów).
 • Niesprawność ruchowa (przedszkolakom opornie idzie nauka jazdy na rowerze lub gra w piłkę).
 • Impulsywność.
 • Nadwrażliwość.
 • Ciągłe przekręcanie wyrazów.
 • Wady wymowy.
 • Za mocne lub za słabe przyciskanie ołówka, długopisu lub kredek

Wśród specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania wyróżniamy:

 • Dysleksja: specyficzne trudności w czytaniu
 • Dysortografia: specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)
 • Dysgrafia: niski poziom graficzny pisma

Diagnoza Dysleksji możliwa jest od około 10 roku życia.

U młodszych dzieci mówimy Diagnozie Ryzyka dysleksji. Jednak im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem (w wieku 6-7 lat) tym lepsze efekty terapii jesteśmy w stanie osiągnąć.