Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lilium

Dysleksja rozwojowa

Ze względu na różnego rodzaju problemy, jest to jeden z częstszych problemów, które występuje u dzieci, które mają problem w uczeniu się. Dysleksja rozwojowa jest jedną z kategorii dysleksji i obejmuje problemy w pisaniu, czytaniu oraz liczeniu. W odróżnieniu od dysleksji ogólnej dysleksja rozwojowa charakteryzuje się zaburzonym procesem ogólnego rozwoju umysłowego inie wpływa na niższy iloraz inteligencji, sposób nabywania wiedzy czy logiczne rozumowanie.

Diagnoza dysleksji u dziecka powinna zostać wykonywana na wczesnych etapach rozwoju. Jednym z symptomów, które mogą świadczyć o dysleksji rozwojowej jest opóźniona mowa, brak raczkowania oraz szybkie stawiane pierwszych kroków.

Dysleksja nie jest chorobą, z której można się wyleczyć, gdyż dyslektykiem jest się przez całe życie. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Lilium pomaga w diagnozowaniu oraz badaniu ryzyka wystąpienia dysleksji, dzięki czemu możliwe staje się wypracowanie strategii, która ułatwi codzienne funkcjonowanie.

Objawy dysleksji to także:

 • Problemy w szkole, nienadążanie za grupą rówieśniczą,
 • kłopoty z pisaniem i czytaniem,
 • Zaburzenia pamięci i koncentracji (dziecku bardzo ciężko jest zapamiętać wierszyk lub nauczyć się liczyć do 10).
 • Problemy z kierunkową orientacją ( wskazywanie strony lewej lub prawej).
 • Niesprawność manualna (problemy ze sznurowaniem butów).
 • Niesprawność ruchowa (przedszkolakom opornie idzie nauka jazdy na rowerze lub gra w piłkę).
 • Impulsywność.
 • Nadwrażliwość.
 • Ciągłe przekręcanie wyrazów.
 • Wady wymowy.
 • Za mocne lub za słabe przyciskanie ołówka, długopisu lub kredek

Wśród specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania wyróżniamy:

 • Dysleksja: specyficzne trudności w czytaniu
 • Dysortografia: specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)
 • Dysgrafia: niski poziom graficzny pisma

Diagnoza Dysleksji możliwa jest od około 10 roku życia.

U młodszych dzieci mówimy Diagnozie Ryzyka dysleksji. Jednak im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem (w wieku 6-7 lat) tym lepsze efekty terapii jesteśmy w stanie osiągnąć.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak długo zajmuje diagnoza dysleksji?

  Diagnoza dysleksji u dziecka zależna jest od przypadku oraz wieku. Statystyczny czas spotkania może zająć od 1,5 do 2,5 godzin.

 2. Gdzie przeprowadzana jest diagnoza dysleksji?

  Diagnoza dysleksji przeprowadzana jest w siedzibie Poradni Lilium tj. ul. Dereniowa 52/54 Warszawa.

 3. Mam dodatkowe pytania dotyczące diagnozy dysleksji, jak można skontaktować się z Lilium?

  W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+48 511 410 971) lub mailowego (kontakt@poradnia-lilium.pl).