Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lilium

Badanie inteligencji dzieci, młodzieży i dorosłych

Badanie inteligencji dziecka prowadzimy kilkoma rodzajami testów:

 • Badanie inteligencji dziecka skalą Stanford-Binet 5 - ocena inteligencji i zdolności poznawczych

  Celem takiego badania jest zdiagnozowanie szczególnych zdolności, różnego rodzaju zaburzeń rozwojowych oraz rozpoznanie zarówno dobrych jak i słabych stron u dziecka.

  Dzięki temu, że wyżej wymieniony test bardzo precyzyjnie wskazuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej dedykowany jest on między innymi dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, opóźnieniem mowy czy z innymi zespołami genetycznymi.

 • CFT 20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella

  Test oceny inteligencji wykonywany jest u dorosłych oraz dzieci, które ukończyły II klasę szkoły podstawowej.

 • Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS

  To badanie inteligencji służy do oceny gotowości szkolnej.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie dzieci mogą wziąć udział w badaniu?

  Badanie inteligencji dziecka można przeprowadzić już w okresie niemowlęcym. Test natomiast wykonywane są od 3 r.ż.

 2. Ile trwa badanie inteligencji dziecka?

  Badanie inteligencji dziecka przy wykorzystaniu testu trwa do 2 godzin.

 3. Gdzie przeprowadzane jest badanie inteligencji dziecka?

  Badanie inteligencji dziecka wykonywane jest w siedzibie Poradni Lilium tj. ul. Dereniowa 52/54 Warszawa.

 4. Mam dodatkowe pytania dotyczące badania, jak można skontaktować się z Lilium?

  W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+48 511 410 971) lub mailowego (kontakt@poradnia-lilium.pl).