Centrum Pomocy Psychologicznej i Diagnozy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Badanie inteligencji dzieci, młodzieży i dorosłych

Badanie inteligencji dziecka prowadzimy kilkoma rodzajami testów:

 • Badanie inteligencji dziecka skalą Stanford-Binet 5 - ocena inteligencji i zdolności poznawczych

  Diagnozowanie zaburzeń rozwojowych lub wybitnych zdolności.

  Rozpoznanie mocnych i słabych stron Dziecka.

  Badanie inteligencji dziecka w.w testem jest dedykowany grupom specjalnym czyli dzieciom z takimi niepełnosprawność ruchowa, autyzm, zespół Aspergera, zespołu genetyczne, afazja, opóźnienie rozwoju mowy i inne. To jedyny test precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

 • CFT 20-R Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella

  TEST oceny inteligencji dla dzieci od II klasy szkoły podstawowej do dorosłości.

 • Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat IDS

  To badanie inteligencji służy do oceny gotowości szkolnej.