Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lilium

W Poradni Lilium prowadzimy psychoterapię dla dzieci i rodziny, dla młodzieży oraz dorosłych.

Psychoterapia to sposób leczenia, który ma na celu przyniesienie ulgi w psychicznym (a czasem także fizycznym) cierpieniu. Jest to proces, którego zadaniem jest dokonanie u pacjenta zmiany sposobu myślenia, przeżywania czy zachowania, który wywołuje cierpienie. Rozmowa z psychologiem różni się od rozmowy z przyjacielem. Psycholog posiada profesjonalną wiedzę, która pozwala mu rozumieć problem pacjenta i adekwatnie do tego problemu stosować określone techniki i interwencje.

Psychoterapia opiera się głównie na zbudowaniu z pacjentem bliskiej relacji opartej na zaufaniu, rozmowach i przepracowaniu jego problemów w celu zmiany sposobu myślenia, postrzegania rzeczywistości i zachowania.

Psychoterapia dzieci i młodzieży skierowana jest do dzieci i młodzieży, którzy przejawiają problemy wychowawcze, doświadczają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami, czują się samotne, nieakceptowane, mają problemy w szkole. Ten rodzaj psychoterapii adresowany jest także do osób młodych doświadczających przewlekłego stresu, nadmiernego lęku, ataków paniki, zaburzeń zachowania i emocji, problemów związanych z prawidłowym odżywianiem i utrzymywaniem właściwej masy ciała.

W Lilium pracujemy w nurcie Psychoterapii systemowej

Terapia systemowa wychodzi z założenia, że problemy człowieka nie są wyabstrahowane, ale współzależą od środowiska i ludzi, z którymi pozostaje w kontakcie. Dlatego, aby uzdrowić jedną osobę, trzeba najpierw naprawić cały system. Ten nurt pracy terapeutycznej bardzo dobrze sprawdza się przy problemach wychowawczych.