Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lilium

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)

Wielospecjalistyczna diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka