Centrum Pomocy Psychologicznej i Diagnozy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)

Wielospecjalistyczna diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka