Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lilium

O nas


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna "Lilium" to specjalistyczna placówka pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej.

Poradnia wpisana jest do ewidencji placówek oświatowych i podlega nadzorowi merytorycznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Nasze opinie honorowane są w szkołach wszystkich szczebli w Polsce i zagranicą oraz przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Pomagamy rozwiązywać problemy małżeńskie oraz konflikty i spory, w tym toczące się przed sądami.

Przeprowadzamy badania relacji rodzinnych, rysy osobowości, i inne ekspertyzy psychologiczne dotyczące rodziny z możliwością wykorzystania dla potrzeb procesowych.

 Z usług Poradni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, bez względu na miejsce zamieszkania – nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc w naszej poradni udzielana jest odpłatnie, bez skierowań. Nie ma konieczności długiego oczekiwania na wizytę.

Posiadamy uprawnienia do wydawania opinii o dostosowaniu wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dla dzieci z ogólnymi problemami w uczeniu się.