Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lilium

Czym jest ADHD?

ADHD zwane jest inaczej zespołem nadpobudliwości psychoruchowej charakteryzującym się szeregiem symptomów. Diagnoza ADHD u dzieci podzielona jest na dwie główne kategorie:

 • nieuwaga
 • impulsywność i nadpobudliwość

Uczeń z ADHD ze względu na swoje problemy potrzebuje, aby dostosowane zostały do niego wymagania szkolne jak i egzaminacyjne, dlatego też nasza Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna wydaje niezbędne do tego opinie, które respektowane są we wszystkich szkołach.

Uczeń z ADHD jest dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Nieuwaga

 • ma trudność z koncentrowaniem się
 • zapomina zadania (np. domowe, rachunki)
 • przegapia drobiazgi / robi bezmyślne błędy
 • unika psychicznie obciążających zadań
 • wydaje się, że nie słucha, gdy się mówi
 • często gubi przedmioty

Nadpobudliwość / Impulsywność

 • wciąż się porusza lub coś robi
 • ma problemy, by usiedzieć bez ruchu
 • jest nadmiernie gadatliwa/y
 • często się wierci, kręci lub stuka palcami
 • ma trudności ze spokojnymi zadaniami
 • często mówi coś poza kolejnością/przerywa

Najczęściej zadawane pytania

 1. W jaki sposób przeprowadzana jest diagnoza ADHD u dzieci?

  Diagnoza ADHD u dzieci wymaga przeprowadzenia dokładnego wywiadu z rodzicami/opiekunami oraz badania dziecka – rozmowy lub obserwacji jego zachowania podczas np. wspólnej zabawy.

  Następnie wykonywane jest badanie psychologiczne.

  Dalej konieczne jest uzyskanie informacji o zachowaniu i funkcjonowaniu dziecka od innych osób, które biorą udział w procesie wychowawczym: np. nauczycieli, pedagoga szkolnego.

  Należy wykluczyć inne problemy, zaburzenia psychiczne, choroby somatyczne i neurologiczne.

 2. Jakie problemy dotyczące dzieci z ADHD konsultowane są w Centrum Pomocy Psychologicznej Lilium?

  W Centrum Pomocy Psychologicznej Lilium konsultujemy takie problemy jak: nadpobudliwość, ruchliwość, impulsywność oraz zaburzenia koncentracji uwagi.

 3. Jakich kroków należy podjąć się po diagnozie ADHD u dziecka?

  Leczenie ADHD opiera się wykorzystaniu różnych metod terapeutycznych i oddziaływań społecznych, uzupełnionych w razie konieczności podawaniem leków.

 4. Gdzie przeprowadzana jest diagnoza ADHD u dzieci?

  Diagnoza ADHD u dzieci przeprowadzana jest w siedzibie Poradni Lilium tj. ul. Dereniowa 52/54 Warszawa.

 5. Mam dodatkowe pytania dotyczące przeprowadzanej diagnozy, jak można skontaktować się z Lilium?

  W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego (+48 511 410 971) lub mailowego (kontakt@poradnia-lilium.pl).