Centrum Pomocy Psychologicznej i Diagnozy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

Czym jest ADHD?

ADHD zwane jest inaczej zespołem nadpobudliwości psychoruchowej charakteryzującym się szeregiem symptomów. Diagnoza ADHD u dzieci podzielona jest na dwie główne kategorie:

 • nieuwaga
 • impulsywność i nadpobudliwość

Uczeń z ADHD ze względu na swoje problemy potrzebuje, aby dostosowane zostały do niego wymagania szkolne jak i egzaminacyjne, dlatego też nasza Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna wydaje niezbędne do tego opinie, które respektowane są we wszystkich szkołach.

Uczeń z ADHD jest dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Nieuwaga

 • ma trudność z koncentrowaniem się
 • zapomina zadania (np. domowe, rachunki)
 • przegapia drobiazgi / robi bezmyślne błędy
 • unika psychicznie obciążających zadań
 • wydaje się, że nie słucha, gdy się mówi
 • często gubi przedmioty

Nadpobudliwość / Impulsywność

 • wciąż się porusza lub coś robi
 • ma problemy, by usiedzieć bez ruchu
 • jest nadmiernie gadatliwa/y
 • często się wierci, kręci lub stuka palcami
 • ma trudności ze spokojnymi zadaniami
 • często mówi coś poza kolejnością/przerywa