Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lilium

Dzieci


Diagnoza Dysleksji

Dysleksja rozwojowa jest jednym z częstszych przyczyn powodujących różnego rodzaju niepowodzenia edukacyjne. Jest to choroba, z którą człowiek boryka się przez całe życie tak, więc trafna diagnoza dysleksji umożliwi Państwa dzieciom wypracowanie skutecznych metod, które zdecydowanie ułatwią codzienne funkcjonowanie.

Diagnoza ADHD u dzieci

Badania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej,czyli ADHD wykonywane przez doświadczonych specjalistów odbywają się w naszej przychodni znajdującej się w miejscowości Warszawa. Diagnoza ADHD u dzieci stawiana jest przede wszystkim na podstawie wywiadu z rodzicami bądź opiekunami oraz badania psychologicznego.

Badanie inteligencji dziecka

Nasza poradnia wykonuje szereg testów na badanie inteligencji dziecka. Warszawa jest miejscem, w którym znajduje się siedziba przychodni i to tam przeprowadzane są badania inteligencji oraz zdolności poznawczych zarówno u dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Same badania można wykonywać już w okresie niemowlęcym, z kolei testy rekomendowane są od 3 roku życia.

Badanie gotowości szkolnej

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna na życzenie rodziców wykonuje badanie gotowości szkolnej. Warszawa jest miejscowością, w której znajduje się siedziba Lilium i to tam należy się udać w celu zweryfikowania czy Państwa dziecko jest na odpowiednim poziomie rozwojowym oraz emocjonalno - społecznym by rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Diagnoza Autyzmu i diagnoza Aspergera u dzieci

Zaburzenie rozwojowe, jakim jest Zespół Aspergera objawia się między innymi brakiem skupienia, bardzo dobrym rozwojem w piśmie oraz ortografii czy też trudnościami w wykonywaniu aktywności fizycznych,dlatego tak ważna jest szybka diagnoza Aspergera u dzieci. Warszawa Ursynów jest miejscem, w którym Lilium wykonuje wieloetapowe badania na podstawie, których stawiana jest również diagnoza autyzmu.

Diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka

Obejmuje ocenę funkcji poznawczych i umiejętności szkolnych, badanie inteligencji oraz wywiad z rodzicem dziecka.

Diagnoza umiejętności szkolnych

Diagnoza pod kątem możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Diagnoza ryzyka wystąpienia Dysleksji

Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalnego i/lub społecznego dziecka

Diagnoza funkcji poznawczych

Diagnoza ogólnorozwojowa

Młodzież


Dorośli